Monthélie

Ligging: 
Naast Volnay en boven Meursault op de hellingen van de Danayravijn.

In de wijngaard

Ondergrond: 
Bruine kalkgrond met vruchtbaar slib.